Konferencja „Siła, która niszczy” inauguracją projektu „Nie jesteś sam”

Lista prelegentów – Konferencja Siła która niszczy   W dniu 13 stycznia 2017 r. odbyła się konferencja pn. „Siła, która niszczy”. Konferencja była inauguracją projektu „NIE JESTEŚ SAM” i w pełni oddała charakter, cel i zakres projektu, który będzie realizowany przez cały 2017 r. Ideą projektu jest pomoc i wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych […]