Wyróżnienie „Białej Wstążki” 2016

14721448_1189651444438182_1504959461663790149_nPrzemoc niewiele ma z polityką, ale o skutecznych rozwiązaniach w dziedzinie przemocy w rodzinie często decydują politycy, a nie fachowcy, podpisując i uchwalając ustawy, rozporządzenia czy tylko kierując swoją uwagę na pewne sprawy i fakty. Przemoc to także oddziaływanie i poświecenie wielu osób i instytucji. W tej działce pomocy w przemocy zdecydowanie prym wiodą kobiety, ale z roku na rok przybywa mężczyzn. Przede wszystkim to mężczyźni uczą sprawców przemocy jak postępować aby uratować swoje małżeństwo, swój związek przed rozpadem i destrukcyjnym działaniem. Także we wszelkich działaniach profilaktycznych coraz częściej mężczyźni wspierają kobiety słysząc ich głos i rozumiejąc ich potrzeb. Doświadczenie wynikające z sześciu poprzednich edycji konkursu wskazuje, że młodzi mężczyźni często stają się partnerami w związku i budują pozytywny obraz obu płci. Doskonale wiemy, że bez wzajemnego wsparcia i zrozumienia trudno zbudować szacunek, poważanie, miłość czyli te wszystkie wartości, które powodują, że związek jest trwały albo się rozpada. Możemy lekceważyć przemoc, mówić o niej jak o incydentalnym działaniu i tylko nielicznych, możemy zawężać jej działanie do niektórych aspektów i środowisk, ale tym sposobem nie wzmocnimy rodziny tylko spowodujemy jej rozpad i degradację.


Fundacja Centrum Praw Kobiet i „Porozumienie Bez Barier” Jolanty Kwaśniewskiej zapraszają do udziału w konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2016.
Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.


Nasz konkurs pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i wyraźnie opowiadają się po ich stronie.
Wiemy, że nasz konkurs wpisał się na trwałe w polską kulturę obywatelską i działania zmierzające do zwalczania przemocy wobec kobiet. Pokazuje nam, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym, aby powstrzymać przemoc mężczyzn wobec kobiet.


Zgłoszenia można przesyłać w formie elektronicznej na podany niżej adres:
bialawstazka@cpk.org.pl
lub listownie Fundacja Centrum Praw Kobiet
ul. Wilcza 60 lok.19 00-679 Warszawa


Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada.
Więcej informacji w Regulaminie i na stronie www.bialawstazka.org. Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się pod adresem http://bialawstazka.org/zgloszenie

 Zapraszamy na warsztaty „Nie jesteś sam, jesteśmy razem”img_20161103_170609-collage

Zapraszamy wszystkich… rodziców, dziadków, wujków i ciocie, opiekunki i opiekunów do wzięcia udziału w warsztatach o charakterze profilaktyczno – edukacyjnym. Zajęcia przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Kołobrzeg i skierowane do osób dorosłych. 

Celem programu jest podejmowanie działań sprzyjających poprawie sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz rodziców i opiekunów, mających problemy wychowawcze z dziećmi i wychowankami, w okresie adolescencji oraz zagrożonymi zjawiskiem cyberprzemocy. 

Zaplanowaliśmy działania:

  • Trening kompetencji społecznych

  • Szkolenie umiejętności rodzicielskich

  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Warsztaty odbywają się w dniach 3 i 10 listopada oraz 8 i 15 grudnia 2016 r. w godzinach 16.30-18.00 świetlicy wiejskiej w Drzonowie.

Zajęcia w całości finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kołobrzeg.

Fundacja „Na przekór przeciwnościom”

 

img_20161110_180227 img_20161110_180150 img_20161110_173903 img_20161110_172007img_20161110_173835 img_20161110_172023 img_20161103_170609